הבסיס התיאורטי

התוכנית משלבת אלמנטים מתיאוריות שונות והיא מהווה צומת של תורות פסיכולוגיות מגוונות: גישות ניאו-פרוידיאניות, אדלריאניות וביהביוריסטיות. תוכנית הדרי"ם נוטה לעסוק במטרות ובפתרונות ולא בסיבות.

תוכנית הדרי"ם מחזקת את יכולת ההורים לסייע בעיצוב השקפת עולם אופטימית אצל ילדיהם ומפתחת את הנטייה למיקוד שליטה פנימי. ההנחה היא כי קיים קשר בין תחושתו של האדם בדבר יכולתו להתמודד עם האתגרים העומדים לפניו ובין יכולתו להגשים את ציפיותיו הלכה למעשה. אדם המאמין ביכולתו – סיכוייו להתמודד עם קשיים גבוהים יותר.

עקרונות התוכנית

  1. אוכלוסיית המשתתפים בקבוצה מורכבת כולה מהורים של גן אחד או כיתה אחת.

  2. התכנית מתקיימת במוסד החינוכי עצמו (גן/ביה"ס) ומועברת על-ידי הגננת או על ידי המורה לאחר שהוכשרו להנחות את קבוצת ההורים על-פי תכנית הדרי"ם.

  3. ההתייחסות בקבוצה אינה מכוונת לילד התיאורטי, זה הקיים בספרות, או לילד של המנחה, אלא לילדיהם הפרטיים של ההורים המשתתפים בקורס.

  4. עקרונות התכנית מודגמים באופן מוחשי באמצעות התנסות מובנית ופעילה. ההורים מוזמנים לקחת חלק פעיל בהדגמות. לחלק מהסדנאות יוזמנו גם ילדיהם של המשתתפים בקורס, והגננת/המורה תדגים באמצעותם את הנושאים שברצונה להעביר. היא תשתדל להזמין ילדים שיוכלו להפיק תועלת ספציפית מן הנושאים הנלמדים בקבוצה.

איך עובדת התכנית?

תכנית הדרי"ם פועלת בשיטת הפירמידה. ישוב שמעוניין בתכנית ייכנס את מנהלי בתי הספר ליום עיון בו תוצג בפניהם התכנית. בית ספר שמעוניין להפעיל את התכנית שולח יועצת שעוברת השתלמות בת 84 שעות עם ציון והופכת ל"מובילת התכנית". עם שובה לבית הספר היא מעבירה את תכנית הדרי"ם למחנכי הכיתות במסגרת השתלמות בית ספרית של 60 שעות עם ציון. המחנכים מזמינים את הורי ילדי כיתתם ומעבירים להם את התכנית במשך 8 פגישות שבועיות. בכל שלבי הפעלת התכנית מלווה צוות הדרי"ם את מובילי התכנית, לרבות ביקורים בבתי הספר. ככלי עבודה משתמש כל מעביר תכנית (יועצת ומורים) בערכת הדרכה מובנית (KIT) הכוללת את ספר התכנית ואמצעים דידקטיים שפותחו באופן ייחודי לתכנית.

הערכה:

מחקר שנערך בישראל התפרסם בשנת 2008 בכתב-עת לפסיכולוגיה בארה"ב בשם The Journal of Individual Psychology מראה על אפקטיביות התכנית הן לגבי המורים והן לגבי ההורים.