הנפשות הפועלות

במסגרת התוכנית מתקיים דיאלוג חיובי בין יועצת בית הספר, גננת בכירה, המורים, ההורים והתלמידים.

יועצת ביה"ס עוברת הכשרה מקיפה ומעבירה את התוכנית למורי ביה"ס. לאחר מכן מעביר כל מורה את התוכנית להורי ילדי כיתתו. התוכנית תורמת בכמה מישורים לכל אחת מהקבוצות המשתתפות בה:

מובילת התכנית: יועצת   (או גננת בכירה)

מובילת התכנית הופכת למנחה העיקרית של התוכנית. לאחר שעברה את ההשתלמות יש ביכולתה להעביר את התוכנית לצוות המורים בכל שנת לימודים. היא הופכת לחוליה המקשרת בין כל הגורמים המשתתפים בתוכנית.

תרומת התכנית למורים

תרומת התכנית לגן הילדים/ביה"ס

תרומת התכנית להורים

במהלך הקורס יאמצו ההורים זווית התבוננות חדשה וחיובית על ילדיהם. ההורים ילמדו להשתמש בהמללה מעודדת ומשמעותית ויתאמנו בה, כדי שילמדו להעביר לילדיהם מסרים מילוליים של אישור ועידוד ויחזקו את ביטחונם העצמי ואת אמונתם ביכולתם. התוכנית עשויה להשפיע גם על גישת ההורים לשאר בני המשפחה וכן לזוגיות שלהם. חשוב להדגיש כי התוכנית מתאימה לכל סוגי האוכלוסייה, ולכל רמות ההשכלה של ההורים.

תרומת התכנית לתלמידים

התלמידים נהנים מן היחס החיובי שהם מקבלים מההורים ומהמורים, בשל שיפור האווירה בבית הספר ובמשפחה. בעקבות המשוב החיובי משתפר ביטחונם העצמי של התלמידים וגדלה המוטיבציה שלהם ללמוד ולהתנסות.