תוכן הסדנאות ומטרתן

סדנה 1: חיפוש הצד החיובי
  המטרה: לעודד את המורים וההורים לחפש את החיובי בילד.
סדנה 2: חיזוק החיוב ושינוי השלילי
  המטרה: לימוד ותרגול של מתן משוב חיובי משמעותי.
סדנה 3: המשפחה כמובייל וניהול משא ומתן
  המטרה: הדגמת הדינאמיקה במשפחה. הבנת הצורך בקיום מו"מ בביה"ס ובמשפחה וגילוי דרכים מעשיות לניהולו.
סדנה 4: שיחה כיתתית ומשפחתית
  המטרה: יצירת פורום יעיל ותומך לדיוני המשפחה והכיתה.
סדנה 5: מיתון סכסוכי חברים ואחים
  המטרה: להבהיר למורים ולהורים כי חשוב להעביר לילדים את המסר שהם סומכים עליהם שיצליחו לפתור בעצמם את הסכסוך.
סדנה 6: הילד כמדען, המורה וההורה כמתווכים
  המטרה: ראיית הילד כחוקר, כמדען וכממציא והצעת דרכים לסייע לו בכך.
סדנה 7: ההורה ובית-הספר
  המטרה: דיון בנושאים מרכזיים המעסיקים הורים ביחס לביה"ס.
סדנה 8: כיצד להציב לילד "גבולות"
  המטרה: להראות למורים וההורים שילדים מבקשים גבולות. ללמד כיצד להציב גבולות באופן יעיל, להדגיש את חשיבות העקביות והתיאום בין ההורים לבין עצמם ובינם לבין המחנכים.